Kotle


Plynové kondenzační kotlePlynové kondenzační kotle

Plynové kondenzační kotle

„Kondenzační kotle využívají i teplo spalin, a tak se snižuje množství potřebné energie o 15 – 20 %.“

U kondenzačních kotlů jsou spaliny, které obsahují množství horké vodní páry a tím i energie, maximálně využívány. Horké spaliny spolu s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají teplo otopné vodě, a tím se spaliny a pára ochlazují.
Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do výměníku kotle chladnější, než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55 °C.
Proto je kondenzační kotel vhodný především pro nízkoteplotní podlahové či stěnové topení. Pokud chcete kondenzační kotel napojit na radiátorový systém, musí se přepočítat plocha a výkon radiátorů na tento nižší teplotní spád.

Dotace až 80%


Tepelná čerpadlaTepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

„Získejte 75% energie na vytápění zdarma“

Tepelná čerpadla využívají tepelnou energii z vody, vzduchu či země. Tato tepelná energie je k dispozici zcela zdarma, a tak šetří provozní náklady na vytápění a přípravu teplé vody. 

Provozem tepelných čerpadel nevznikají žádné emise. Pouze 25% z celkové topné energie je třeba pro provoz tepelného čerpadla zabezpečit elektrickým proudem. To znamená, že z 1 kW elektrické energie se získá cca 3 kW tepelné energie. Jedná se tedy o vynikající energetickou bilanci. Tepelná čerpadla jsou vhodná především pro nízkoteplotní podlahové či stěnové topení.

Dotace až 85%


Kotle na tuhá palivaKotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva

Zplyňovací kotle na dřevo
„Ekologické spalování dřeva s vysokou účinností 81-87 %“

Jsou konstruovány pro spalování dřeva na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.

Dotace až 80%


Automatické kotle na tuhá paliva
„Vysoký komfort vytápění pomocí tuhých paliv s účinností až 93 %“

Moderním trendem v oblasti vytápění jsou automatické kotle na zrnitá tuhá paliva. Vytápět lze uhlím (hnědým i černým), peletami, štěpkou nebo biomasou. Pomocí regulátoru si navolíte požadovanou teplotu, takže odpadá otevírání a zavírání dvířek na kotlích. Nikdy tak nebude přetopeno a to je prvním krokem k úspoře. Automaticky kotel funguje díky násypce paliva, s níž si dokáže vystačit v řádu několika dní. Přikládání pak řídí kotel sám tak, aby udržel stabilní teplotu v domácnosti. Nehrozí tedy přetápění objektu anebo naopak vyhasnutí kotle. Některé automatické kotle také umožňují spalovat kusové dřevo, takže zákazník není omezen jen na automatický provoz kotle.

Dotace až 85%


Solární systémySolární systémy

Solární systémy

„Teplo a teplá voda bez drahého účtu za energii? To dokáže jen slunce!“

Princip solárních systémů je založen na zachytávání slunečních paprsků (nositelů energie) slunečními kolektory a jejich přeměně na energii tepelnou. Nemrznoucí kapalina, zajišťující celoroční provoz, následně odvádí získanou tepelnou energii do solárního zásobníku, kde předává své teplo, pomocí tepelného výměníku, vodě v zásobníku. Ochlazená kapalina se poté vrací zpět do kolektoru k opětovnému ohřátí. Získané teplo je využito na přípravu teplé užitkové vody, přitápění či ohřev bazénu.

  • Úspora až 75% nákladů na ohřev teplé užitkové vody
  • Zhodnocení nemovitosti
  • Snížení energetické náročnosti
  • Životnost solárních panelů až 30 let
  • Možnost alternativního dohřevu TUV