Plyn


  • Kontroly stávajícího stavu plynovodu
  • Navrhneme řešení
  • Zajistíme zhotovení projektové dokumentace
  • Demontáž starého plynovodu či jeho částí
  • Montáž domovních plynovodů a plynových spotřebičů
  • Provádíme tlakové zkoušky
  • Zajistíme revize

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás